Sibel Horada

Sibel Horada

Çalışmalarında kişisel ve kolektif tarih fikrine odaklanan Sibel Horada, yok olmakta olanın belleğini tuhaf ve rastlantısal örgüler etrafında sorgular. Horada için bellek, kayıp olanın sadece hafızasını tutmak değil, onu süregelen bir biçimde yeniden üretmek ve çoğu zaman fiziksel anlamda bir başka şeye dönüştürmektir. Bu açıdan sanatçının yapıtlarında zaman olgusunun ayrıcalıklı bir yeri vardır. Zaman salt geçmişi imlemekten öte,  onun çalışmalarının süreç içerisindeki hareketine, süreçle birlikte yapılanma potansiyeline vurgu yapar. Arşiv fikri kadar, zamanı bir başka açıdan imleyen makine fikrini de pek çok yapıtında sorunsallaştırmış olan Horada, belleğin yaşayan, üretimsel ve temel olarak formsal sınırlarında dolaşır. Anlatı ve metin yönü ağır bassa da Sibel Horada’nın çalışmalarında başlangıcından beri formun ve daha belirgin biçimde heykelin önemli bir yeri vardır. Metinsel, anlatısal içeriği damıtarak üç boyutlu malzemenin olanaklarını kullanan sanatçı, kişisel ve kolektif bellek araştırmalarını şiirsel ve dokunaklı heykel formlarında anıtsallaştırır. (Seda Yörüker)

 

ÖZGEÇMİŞ – SİBEL HORADA

 

1980 yılında İstanbul’da doğdu.

EĞİTİM

1993 – 1998      Robert Kolej

1998 – 2003      Brown Üniversitesi Görsel Sanatlar Bölümü (Lisans) / ABD

2008 – 2011      Yıldız Teknik Üniversitesi Sanat Ve Tasarım Fakültesi (Yüksek Lisans) / İstanbul, Türkiye

KİŞİSEL SERGİLER

2013      Düşüş, Daire Galeri, İstanbul, Türkiye

2012      Yangın Günlükleri, Daire Galeri, İstanbul, Türkiye

KARMA SERGİLER

2014      Port Izmir 3-International Triennial of Contemporary Art, İzmir, Türkiye

2013      Contemporary İstanbul Çağdaş Sanat Fuarı, Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı, İstanbul, Türkiye

2013      Untitled II, Pilevneli Project, İstanbul, Türkiye

2013      HereTogetherNow Public Presentation, MataderoMadrid, Madrid

2013      Signs Taken in Wonder: Searching for Contemporary Istanbul, MAK Museum, Viyana

2013      Yangın Günlükleri, Hannover, Almanya

2012      Göz Kararı, Yaygara, Çankaya Belediyesi Çağdaş Sanatlar Merkezi, Ankara, Türkiye

2012      Turquoise, Galerie Maurits Vad de Laar, Hollanda

2012      Bir Mekanın Tüketilme Denemesi, Hamursuz Fırını, İstanbul, Türkiye

2011      Contemporary İstanbul Çağdaş Sanat Fuarı, Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı, İstanbul, Türkiye

2011      Kişisel, Hem De Değil, Daire Galeri, İstanbul, Türkiye

2010      Gittikçe, Architecte Simotas Binası, İstanbul, Türkiye

2010      İstanbul’da Yaşıyor ve Çalışıyor, Sanat Limanı, İstanbul, Türkiye

2010      XXIX. Günümüz Sanatçıları İstanbul Sergisi, İstanbul, Türkiye

2010      +Sonsuz, Cer Modern, Ankara, Türkiye

2010      Müphem Haller, Yüksel Sabancı Sanat Merkezi, YTÜ, İstanbul, Türkiye

2009      Sınırlar / Yörüngeler ‘5, Siemens Sanat, İstanbul, Türkiye

ENSTALASYONLAR

2007      Peace Monument, Esentepe HSBC Binası, İstanbul, Türkiye

2007      Spoon, Saraylar Köyü, Marmara Adası, Balıkesir, Türkiye

ÖDÜLLER 

2007      HSBC / Heykel Yarışması 1.lik Ödülü

1998      Robert Koleji / Sanata Teşvik Ödülü

 • Hiç Var Olmamış Gibi / As If It Never Existed Ahşap yerleştirme
  Wood installation, 2009-2010
 • Ak Hayaller / White Dreams
  Porselen / Porcelain, 2008-2010
 • Topuz Saç, polyester, metal, ahşap
  Hair, polyester, metal, wood 33x33 cm, 2011
 • Şehrin Muhafızları / Urban Knights
  Sergi görünümü / Installation view, 2007-2010
 • Şehrin Muhafızları / Urban Knights
  Sergi görünümü / Installation view, 2007-2010
 • Kayın Ormanından Empresyon
  Impression from the Beech Forest 2010
 • Kayın Ormanından Empresyon
  Impression from the Beech Forest 2010
 • Sürerli Anıt / Continuous Monument
  Sanatçının saçı / The artist's own hair
 • Hiç Var Olmamış Gibi / As If It Never Existed
  Ahşap yerleştirme / Wood installation, 2009-2010
 • İsimsiz Makina / Untitled Machine
  Sergi görünümü / Installation view, 2012
 • İsimsiz Makina / Untitled Machine
  Sergi görünümü / Installation view, 2012
 • Yangın Günlükleri / Fire Chronicles
  Sergi görünümü / Installation view, 2012
 • Yangın Günlükleri / Fire Chronicles
  Sergi görünümü / Installation view, 2012
 • Düşüş / A Fall
  Sergi görünümü / Installation view, 2013
 • Düşüş / A Fall
  Sergi görünümü / Installation view, 2013
 • Düşüş / A Fall
  Sergi görünümü kitaplar / Installation view books, 2013
 • Düşüş / A Fall
  Kalkınma fikrine ithaf edilmiş gizli, alternatif bir anıt / Hidden alternative monument to Development Fotoğraf baskısı / Photo print 40x60 cm, 2013
 • Düşüş / A Fall
  Áncora Sokagı’nda biriken kanat fragmanlarının frotaj tekniği ile çıkarılmış izleri / Charcoal rubbings of the wing fragments on fabric from Áncora Street, 2013
 • Yangın Günlükleri / Fire Chronicles
  Sergi görünümü / Installation view, 2012
 • Yangın Günlükleri / Fire Chronicles
  Sergi görünümü / Installation view, 2012