Ragıp Basmazölmez

Ragıp Basmazölmez

Eşik / Threshold

 

 

14 Ekim Oct – 20 Kasım Nov 2011
Daire, 14 Ekim – 20 Kasım tarihlerinde Ragıp Basmazölmez’in “Eşik” isimli kişisel sergisine ev sahipliği yapıyor.

Çalışmalarında ağırlıklı olarak geleneksel basma kumaşını kullanarak çeşitli sanatsal öneriler oluşturan Ragıp Basmazölmez, genellikle, köyden kente iç göç, kentleşme, yabancılaşma, kültürel aidiyet ve modernleşme gibi kavramlara göndermeler yapar. Kendisi de bu iç göçün bir parçası olan sanatçının yapıtlarında, göç ve sonrasında kentlerde oluşan kaotik yapının ortaya çıkardığı farklı dışavurumların bir yansımasını görmek mümkündür.

Sanatçı multi-disipliner bir bakış açısıyla, tüm bu imgelerin bir sentezi niteliğinde oluşturacağı “Eşik” isimli kişisel sergisinde, eşiğin, Anadolu kültürün de imgesel anlamda edindiği yer ve bu imgenin ‘eşiği geçmiş’ olan insanlar için önemini bizlere göstermek istemektedir. Eşik tıpkı “Ocak”, “Direk” gibi Anadolu kültüründe yaşam alanlarının kutsal sayılan mekânlarından biridir. Eşik basılması, üzerine oturulması günah; girerken veya çıkarken besmele veya dua yapılan bir mekândır. Sanatçıya göre, biz her ne kadar bugün yaşam biçimimizde çok fazla gözlemleyemesek de, bu inanç şekli hala önemini korumakta ve süreğenliğini devam ettirmektedir. Büyük şehirlere başlayan iç göç süreci bu açıdan bakıldığında dikkat çekicidir çünkü artık kutsal olan o baba ocağının eşiği çiğnenmiş ve geçilmiştir. Sonrasında eşiğin öneminin değişerek kaybedileceği başka bir sürecin de başlangıcıdır bu aslında. İşte bu süreç içerisinde değişen kimlikler ve ortaya çıkan yeni kültürel oluşum her ne kadar aidiyetini yitirmiş ve başkalaşmış gibi görünse de aslında ana eksenine çok güçlü bağlarla kenetlidir. O nedenle biz bu noktada eşiğin imgesel anlamda aslında tam olarak geçilemediğini düşünebiliriz. Kuşkusuz göç eden insanların tutundukları eksen eşiğin içerisinde yer alan ata ocağıdır. Burada eşiğin her iki yanı da bu insanlar için önem kazanmaktadır. Onlar kimi zaman eşiğin dışında kimi zamansa eşiğin içerisinde yer almak zorundadırlar. Bu devinimsel süreçlerde artık eşiğin her iki yanına da yabancıdırlar…

“Eşik”,14 Ekim – 20 Kasım tarihlerinde, salı – cumartesi 11.00 – 19.00 arası Daire’de görülebilir.

Yer: DAİRE
Sergi: “Eşik”
Sanatçı: Ragıp Bamazölmez

Açılış: 14 Ekim 2011 Cuma @ 18.00
Adres: Boğazkesen Cad No:65D Tophane 34433 Beyoğlu İstanbul
Tel: 0 212 252 52 59