Work in progress

Daire Sanat, 16 Şubat – 6 Nisan tarihleri arasında Ahmet Aydın Atmaca, Mehmet Öğüt ve Fırat Arapoğlu’nun kolektif projesi olan #workinprogress isimli etkinliğine ev sahipliği yapıyor.

 

 

Ahmet Aydın Atmaca, Mehmet Öğüt ve Fırat Arapoğlu #workinprogress başlığı altında, sanatçının ve küratörün günümüzde sanat dünyasındaki konumunu tespit eden bir proje üzerinde çalışıyorlar. Bu projede bir yandan sanatçının aldığı formasyonla konvansiyonel bir üretim alanından gelme gerçekliği, öte yandan çağdaş sanat dünyasının beğeni kodları arasındaki sıkışmışlığı masaya yatırılıyor.Etkinlik,sanat olarak görülen işlerden oluşmuyor. Sanatçıların etkinliğe yerleştirdiği çalışmalar, aslında, üretim sürecinde bir sanat nesnesinin nasıl evrimleştiğini gözler önüne seriyor. Bunların sanat işi olup olmaması bir yana, sanatçıların edimlerinin arkasındaki girift süreçleri gösterme ve bir arşiv oluşturma amacı, sanat işleri, dokümanlar, ses kayıtları ve görüntülerle bir araya getiriliyor. Bir arşiv oluşturma yolunda, bu sergilemenin daha sonra sanat olarak kabul edilmesi, elbette zamana bağlı olacak – Bu zaten her daim böyle değil midir?Sanatçılar ve küratör bugüne kadar elbette farklı sergilere katıldılar, ama bu projede yer alan işler bitmiş değil sergi öncesi ve sırasında evrilen ve sanatçının zihninde değişim olasılığını tamamlamamış olanlardan oluşuyor. Bugün belki de sorulması gereken soru bu: Sanatçılar, sanat nesnesi, sanatçı ve sanat üzerine belirli buhran dönemlerinde ve aktüel sanat dünyasında nasıl bir tanımlamaya gitmelidirler?Bazı sanatçılar dönemlerindeki olguları analiz etmeye çalışırken çelişkiler yaşarlar, bazıları anında bunu betimlemeyi ve temsil etmeyi arzu eder, bazıları da bekleyip, gözlemlemeyi. Zamanlama konusunda, sanat nesnesinin oluşum sürecinin başlangıcı ve evrimleşme sürecini her sergide görebilmek olası değildir.Sanatçıların uzun bir sürece yayılan diyalogları, sanat tarihçisi Fırat Arapoğlu’nun da katılımıyla daha da genişledi. Saatlere dayalı diyaloglar ve tartışmaların biriktiği dokümantasyon, sanatçıların üretim süreçlerinden hareketle sanata dair sorgulamaları içeren bir yapıda sunulacak. Serginin tüm birikimini açımlayacak ve kamusal sunum öncesinden sunuma kadar önemli bir birikim ve altyapıyı sağlayacak bir yapıda olması, arzu edilen. Sahi, sanatın işlevi nedir?