UYGUN BEDEN YOK

 

Funda Alkan, çalışmalarında ideal beden ölçülerine sahip yapma/yapay kadın kalıplarının teşvik edildiği bir toplumda, beden algısı, medya ve kültürel imgeleri “parçalanmış beden ” kavramı üzerinden sorunsallaştırmaya çalışıyor.

Sanatçı, toplumun kadına ve bedenine dayattığı güzellik kavramlarını mercek altına alarak, kadını ötekileştiren kendinden bağımsız bir kimlik olarak kurgulayan toplumsal baskıları ve bunların yol açtığı  psikolojik ve fiziksel değişimlerin etkilerini, farklı materyaller kullanarak, çalışmalarında yansıtıyor. Kadın bedeninin, toplumsal koşullandırmalar dolayısıyla, devamlı bir şekillendirme, değiştirme, güzelleştirme arayışında olduğunu vurgulamak için işlerinde kesme, yapıştırma ve dikmeler kullanıyor.

………………………………………………………………………………

In her Works Funda Alkan, attempts to question the preception of body, media and cultural images through the concept of “ disintegrated body” in a society that promotes idealialized/ artificial models of womanhood.

The artist through the use of different materials, focuses on concepts of beauty imposed on women and their bodies and reflects in her works the effects of the psychological and physiological changes caused by the alienation of woman as a separate identity in todays society. She uses cutting, gluing and sewing in order to emphasize how women’s bodies are subjected to a series of sculpting, reforming and adornment due to societal conditioning.

Salı – Cumartesi 11.00 – 19.00