TAŞINMA – YENİ KOMŞULAR

 

“Dialog, insanlar ve onların inançları arasındaki farklılıklar doğrultusunda tanımlanır. Bu farklılıklar bizim ortak yaşamlarımızı zenginleştirir, onu canlı, renkli ve yeni ufuklara açık hale getirir. Gerekli olan tekbiçimlilik değil kültürel özgüvendir. “Taşınma” kamusal alan, mahremiyet, bireysellik, topluluk, iletişim, küresel imgelerin yerel topluluklara etkisi, yanlış anlamalar veya yeni kavramlar karşısında hafızamızın iç çatışmaları konularına değinen sanat durumları sunuyor.”
Jaana Prüss, Berlinli Küratör
…………………………………………………………………
“Dialog is characterized through the differences between human and their convictions. These differences enrich our co-habitation, make it vivid and colorful and open new horizons. Cultural self-confidence instead of uniformity is a necessary condition. The exhibition “Moving In” presents art positions dealing with public space, privacy, individuality, community, communication, influences of global images to local communities, misunderstanding or inner conflicts of memories in new contexts.”
Jaana Prüss, curator from Berlin.
Sanatçılar / Artsist:
Eva Bertram, Patrick Jambon, Barbara Klinker, Lila Karbowska, Peter Ojstersek, Fabian Schubert, Karen Stuke
Kütatörler / Curators:
Jaana Prüss (Berlin)
Çağla Ormanlar (İstanbul)