Sözün Görüntüsü / Vision of Expression

CEYLAN ÖZTÜRK

3 Haziran June – 2 Temmuz July 2011

 

 

Ceylan Öztürk, “Sözün Görüntüsü” isimli ilk kişisel sergisi ile Daire’de izleyici ile buluşuyor.

Yazı dildeki anlamının dışında, taşıdığı imaj değeriyle de zihnimizde farklı algılama biçimleri yaratır. Sözcüğün imaj olarak kendisi, dildeki anlamını değiştirebilir, azaltabilir ya da tamamen farklı bir duyguya yol açabilir. Böylece söz, dil olarak aktardığı anlamdan çok, o anlama karşılık gelebilecek tipografik ve üç boyutlu imajlarla yeni bir anlam kazanır ve imajın görme ile yarattığı duygular, dilin kendisine dönüşür. Artık zihinde yer eden, sözün kişide yarattığı anlam dizgeleri değil, kelimenin kendi imajıdır.

Bu sergide yer alan üç boyutlu yazılar, tıpki sanatçı Ceylan Öztürk’ün “Ölüyorum” adlı çalışmasında olduğu gibi, görsellikleri vasıtasıyla içerdikleri anlamı tüm gerçekliğiyle gözler önüne seriyor. Kimi zaman da içimizde barındırdığımız ama ifade edemediğimiz duyguları anlatmanın aracı oluyor. Ya da sergide yer alan “Ketum” isimli yerleştirmesinde olduğu gibi kelimenin harf boşluklarında saklanmasıyla oluşan gizlilik durumu şaşırtıyor izleyeni. Sözcüklerin dil olarak zihinde oluşturdukları kavramlar, tipografinin yarattığı algı ile birleşiyor ve söz, görme ile ilgili bir bilgi haline gelirken, yazılar geçici imajlar olarak bilmenin araçları oluyor.

“Sözün Görüntüsü” 3 Haziran – 2 Temmuz 2011 tarihlerinde, Salı-Cumartesi 11.00-19.00 arası Daire’de görülebilir.

Yer: Daire
Sergi: “Sözün Görüntüsü”
Sanatçı: Ceylan Öztürk

Açılış: 3 Haziran 2011 Cuma @ 18.00
Adres: Boğazkesen Cad No:65D Tophane 34433 Beyoğlu İstanbul
Tel: 0 212 252 52 59
www.dairesanat.com
info@dairesanat.com