SOLUK MAVİ NOKTA / PALE BLUE DOT

Gözde Başkent

13 Aralık December / 14 Şubat February 2015

 

Daire Galeri, Gözde Başkent’i ikinci kişisel sergisi ile ağırlıyor

Daire Galeri, 13 Aralık – 14 Şubat 2014 tarihleri arasında Gözde Başkent’in ikinci kişisel sergisi “Soluk Mavi Nokta”ya ev sahipliği yapacak. 1982 yılında Ankara’da doğan Gözde Başkent, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Resim Bölümü’nde lisans ve yüksek lisans eğitimini tamamlamıştır. Sanatçı yaşamını ve çalışmalarını Büyükada’da sürdürmektedir.

Sanatçının çalışmaları, insanın doğa üzerindeki ayrıcalıklı konumu ve doğa ile arasındaki mesafe üzerine eleştirel düşüncelerden oluşuyor. Genellikle ahşap üzerine ağırlıklı olarak kadın figürlerini illüstrativ yaklaşım ile resmettiği eserlerinde sanatçı doğa ile insanın bütünleştiği ve çelişkisiz bir ilişki sürdüğü bir dünyanın hayalini ortaya koyuyor.

Gözde Başkent, sergi ismini, Dünya’ya rekor bir uzaklıktan çekilen ve Dünya’yı uzayın sonsuzluğunda küçücük bir nokta gibi gösteren fotoğrafa olan Carl Sagan yaklaşımı ile örtüştürüyor. Sanatçı çalışmalarını anlatırken, Sagan’ın bu fotoğraftan esinlenerek yazdığı “Soluk Mavi Nokta” isimli kitabından özellikle şu cümleleri referans veriyor:

Dünya, dev bir evrensel arenada yer alan küçük bir sahnedir. Bütün o komutan ve imparatorların akıttıkları kan göllerini düşünün… Şan ve şöhret içerisinde, bu noktanın küçük bir parçasında kısa bir süre için effendi olabildiler. Bu noktanın bir köşesinde yaşayanların, başka bir köşesinde yaşayan ve kendilerinden zar zor ayırt edilebilen diğerleri üzerinde uyguladıkları zulmü düşünün… Anlaşmazlıkları ne kadar sık, birbirlerini öldürmeye ne kadar istekliler, nefretleri ne kadar yoğun!
Bu soluk ışık noktası, bütün o kasılmalarımıza, kendi kendimize atfettiğimiz öneme ve evrende öncelikli bir konuma sahip olduğumuz yolundaki yanlış inancımıza meydan okuyor. Gezegenimiz, çevremizi saran o büyük evrensel karanlığın içerisinde yalnız başına duran bir toz zerreciğidir. İçinde yaşadığımız bilinmezlik ve bütün bu enginliğin içerisinde, başka bir yerden bir yardımız gelip bizi bizden kurtarabileceğine dair bir ipucu yoktur.

Sanatçı, çalışmalarında her gün izlediğimiz yıkım ve yokoluş sahnelerini yaratan insan yerine, gezegeni ile yapıcı ve derin bağlar kurabilen, birlikte varolabilmeyi beceren bir insan türü koyarak hepimizin içinde taşıdığı kötümserliğin bir parçasını iyimserlikle değiştirebilmeyi amaçlıyor. Çalışmaları ile, herşeyin birbiriyle bağlantılı olduğu doğal düzende insanı konumlandırırken “üstün varlık” vurgusundan vazgeçerek, bütünün bir parçası olması gerekliliğini vurguluyor.

Gözde Başkent’in Daire Galeri’deki sergisinde ahşap ve tuval üzerine çalışmalarının yanında, kağıt, kil, çimento, ahşap kullanarak oluşturduğu yerleştirmeleri de yer alıyor. Sergi 13 Aralık – 14 Şubat tarihleri, Salı – Cumartesi günleri 11.00 – 19.00 arasında ziyaret edilebilir.