SATILIK / FOR SALE

 

Anna Heidenhain, sanatı dekoratif bir obje olarak sahiplenme olgusu ile buna benzer şekilde kendi kişiliğimizi kurarcasına dekore ettiğimiz yaşam alanlarımız arasındaki paralellikleri ortaya koyuyor. “Satılık”, bizi kendimiz için inşa ettiğimiz “yuva”lara ve de bu yolla dışarıya aksettirmeyi amaçladığımız kimliklerimize olan aidiyetimizin samimiyetini sorgulamaya yönlendiren bir sergi.

…………………………………………………..

Anna Heidenhain questions “possessing” art as a decorative object as well as “owning” homes that are constructed and decorated in order to help the owner project the desired, therefore the right, image of his/her identity. In short, the exhibition is about belonging to the nest that we build for ourselves and the identities we thereby construct through them.