GÜÇ VE BOŞLUK / POWER AND OBLIVION

Candan Öztürk

30 Ekim October / 6 Aralık December 2014

 

 

 

Candan Öztürk “Güç ve Boşluk” isimli ilk kişisel sergisi ile 30 Ekim – 6 Aralık 2014 tarihleri arasında Daire Galeri’de izleyici ile buluşuyor.
Candan Öztürk’ün “Güç ve Boşluk” sergisindeki işleri, yanılsamalar üzerine kurulu düzenin oluşturduğu bireylere ve onların ruh hallerine odaklanıyor. Sergi isminde yer alan “güç” ve “boşluk” kelimeleri, bize sunulan ile var olan arasındaki karşıtlıklarla “yapılandırılmış” kimlikleri daha da görünür kılıyor. İktidarın sembolü olarak “güç”; varlık, mutluluk, kusursuzluk ve özendirici bir hayatı da beraberinde vaat ederken, sanatçı, her şeye sahip olanların sıklıkla düştüğü boşluk hissi üzerinde durarak güç ve statünün, vaat ettiklerini her zaman beraberinde getirmediğine dikkat çekiyor.
Öztürk, sergide yer alan çalışmalarında kullandığı görselleri eski dönemleri anlatan film ve dizi sahnelerinden seçiyor. Bu kareler çoğunlukla ya karakterlerin zayıf bir anında boş bulunarak tüm zırhlarını kaldırmış oldukları, gerçek hislerini dışa vuran anlardan ya da dışarıya yansıtmak istedikleri göstermelik davranışlarından oluşuyor. Böylelikle sanatçı, işlerinde dış görünüş ile iç dünya arasındaki gelgitlerin ve bu gelgitler arasındaki karşıtlıkların da altını çiziyor.
Sanatçının çalışmaları için kullandığı malzemenin geçirgenliği de değindiği konular ile uyum sağlıyor. Folyonun katmanları ve transparan yapısı anlatmak istediği yüzeysel kimlikler ve kırılgan ruh halleri ile örtüşüyor.  Sanatçının seçtiği film sahneleri ile folyo bantların şeffaf naifliği ve geçirgenliği görsel olarak birbirini tamamlıyor.
Sanatçı farklı dönem film ve dizilerinden seçtiği görüntülerle dünyanın sandığımız gibi hızla değişmediğini, her dönemin benzer süreçler içerdiğini ve bu yüzden de ancak benzer deneyimler sunabileceği düşüncesini ortaya atıyor ve “Güç ve Boşluk” ile insan tabiatının bu değişmezliğinin zaman içinde bize sürekli déjà vular yaşattığını söylerken evrenin kısır döngülerden ibaret olduğu duygusunu da alttan alta ama güçlü bir biçimde hissettiriyor.
 “Güç ve Boşluk”, 30 Ekim – 6 Aralık 2014 tarihlerinde Salı-Cumartesi günleri 11.00 – 19.00 saatleri arasında Daire Galeri’de görülebilir.