Çürümenin Muhteşem Anıtları

Çürümenin Muhteşem Anıtları

Beautiful Monuments of Decay

Turan Aksoy, Thomas Bechinger, Mümtaz Demirkalp, Ahmet Duru, Buğra Erol, Thora Gerstner, Mira Simon

04 Nisan April / 16 Mayıs May 2015

Turan Aksoy

Daire Galeri’nin Çürümenin Muhteşem Anıtları Sergisi, hayal edilen bir mekanı ideolojik ve sanatsal açıdan betimlemenin imkanı ve imkansızlığı üzerine ifadeleri ile sanatçılar, Turan Aksoy, Thomas Bechinger, Mümtaz Demirkalp, Ahmet Duru, Buğra Erol, Thora Gerstner, Mira Simon’u bir araya getiriyor.
Çürümenin Muhteşem Anıtları, Turan Aksoy’un öncülüğünde katılımcı sanatçıların kendileri tarafından düzenlenen bir sergidir. Sanatçılar farklı düşünsel yaklaşımlar ve teknikler ile parçalı gerçekliğimizin çok katmanlı karakterini tartışıyorlar. Sergi, içinde yaşadığımız dünyanın görsel yapısı ve bu yapıdan çıkardığımız geçici ve öznel anlamlara odaklanıyor.
Sanatçılar, bilim ve sanattan beklendiği gibi, dünyayı olduğu gibi yansıtma görevinin imkansızlığı üzerinde duruyor. Çürümenin Muhteşem Anıtları sergisinde yer alan, flu fotoğraflar, yalnız insanlar, boş bir kürsü, kartopu içinde bina biçimli çürümüş etler, başarısız bir değişim ve katılım girişiminin görsel artıklarının bir özrü gibi son derece anlamsız görünüyor. Tümü çöküşten önceki son nefesi resmediyor gibi.
İdeal bir yerin betimlemesinin temsili belki tam anlamıyla imkansız olabilir; ya da belki de içinde bulunduğumuz kriz dönemleri bu düşünceyi baskılıyor olabilir, ancak serginin sanatçıları bu tahayyül edilen mekanın betimlemelerinin en azından bireysel versiyonlarının kanıtını sunuyor. Bu anlamda her bir sanat yapıtını ütopyacı olarak tanımlamak mümkün. Sergide yer alan her bir sanat yapıtını ütopyacı olarak tanımlamak mümkün. Çünkü hepsi distopyacı güçlerin üzerimize çöken ağırlığına rağmen gerçekliğin etrafını sarmış karanlık perdenin arasından sızan ışıklar gibiler.
Daire Galeri’de, Turan Aksoy, Thomas Bechinger, Mümtaz Demirkalp, Ahmet Duru, Buğra Erol, Thora Gerstner, Mira Simon’un katılımları ile ortaya çıkan Çürümenin Muhteşem Anıtları sergisi, 4 Nisan- 16 Mayıs tarihleri arasında, Salı’dan Cumartesi’ye 11:00 – 18:00 saatleri arasında izleyiciye sunuluyor. Ayrıca, serginin kavramsal bütünlüğüne dair Marcus Graf tarafından yazılan metinden oluşturulan bir kitapçık izleyiciye eşlik ediyor.