BİZE AİT BİR YER / A PLACE OF OUR OWN

13 Mayıs – 18 Haziran 2016

Ahmet Duru

 

 

Daire Galeri, 13 Mayıs – 25 Haziran tarihleri arasında Ahmet Duru’nun beklenen ikinci kişisel sergisi ‘Bize Ait Bir Yer’i izleyici ile buluşturacağını duyurmaktan mutluluk duyar.

Ahmet Duru çalışmalarında Doğa’dan yola çıkarak insan ile dünya arasındaki ilişkiyi eleştirel biçimde incelemektedir. Çalışmalarının başlangıç noktası olarak fotografik imgeyi kullanarak görsel kültürümüzün mevcut durumuna eleştirel bir bakış sunmaktadır. Aynı zamanda, yapıtlarının deneysel ve yenilikçi niteliğinden ötürü, gerçekçi resme yönelik soyut yöntemlere başvurmaktan kaçınmayan yeni biçimler geliştirmektedir. Biçimsel anlamda genel olarak resimsel ve içeriğe dair bağlamların arasını bulandıran hafif soyutlamalar barındıran gerçekçi bir tarz ile tanımlanan yapıtlar, bu yolla doğanın sığ birer temsili veya betimlemesi olmaktan çıkmaktadır.

Ahmet Duru’nun Bize Ait Bir Yer adı altında Daire Galeri’de sergilenen çalışmaları, doğanın kent içindeki varoluşsal mücadelesini ortaya çıkarmaktadır. Çiçek ve bitkilerin taş kaldırımlar ve betonarme sokakların yanı başında resmedildiği resim ve çizimlerinde insanlar asla görülmese de varlıkları daima sezilmektedir. Çalışmalar doğa ile daha ilgilidir ve doğanın insan ile olan ilişkisi ise gerçeklik ve onun temsiline yöneliktir. Dolayısıyla Duru’nun gerçekçiliğe yönelik ustaca yaklaşımı artık bir konu değil bir mecradır. O artık bu deneyimini dünyayı görsel olarak nasıl algıladığımıza yönelik olarak kullanmakta ve dikkatimizi doğanın izlerinin kentsel çevremizde halen görünür olduğu görünmez ve bilinmez kısımlara yöneltmektedir. Kentte, doğa çiçek saksılarında, parklarda ve bina veya otobanların çevresindeki tasarlanmış alanlarda sunulmaktadır. Burada bile neyin yaşayıp yaşamayacağına karar veren doğa değil, insandır. Dolayısıyla bu gri çöllerimizi güzelleştiren yeşil alanlar doğanın değil, kültürün birer ürünüdür.

Mevcut çalışmalar, çizim sanatından büyük ölçüde etkilemiştir. Çeşitli teknikler ve suluboya kalemlerinin yanı sıra siyah ve renk kullanımı içeren teknikler ile yapıtlar manzara çizimleri ile ölü doğa türleri arasında gidip gelmektedir. Aynı zamanda fotografik imgeler üzerine kurulu bu yapıtlar, bir fotoğraf makinesinin bakışına dair resimsel ayrıntılar barındırmalarından ötürü daima fotoğrafçının bakışına da göndermede bulunur. Sonuç olarak, çeşitli estetik ve yaklaşımların karışımı, bu yapıtlara büyük bir güzellik ve gücünü gözlem ile sunumun muhteşem bir bileşiminden alan bir anlam katar.

 

Daire Galeri’deki bu sergi, Ahmet Duru’nun çalışmalarının mevcut durumuna dair oldukça iyi bir sezgi sunmaktadır. Duru’nun gerçeklik, gerçekçilik ve doğaya dair düşünceleri, özenle seçilmiş yapıtlar yoluyla belirlenmektedir. Sonuçta, sergi kentteki konumları üzerinden insan ile doğa arasındaki ilişkiye eleştirel bir yorum getirmektedir. Bu aslında insana olduğu kadar doğaya da yöneliktir. Sanatçı kavramı ve estetik meseleleri aynı zamanda ve hem eleştirel hem de şiirsel bir yaklaşım ile idare etmektedir.

Bize Ait Bir Yer, 13 Mayıs – 25 Haziran tarihleri arasında Salı – Cumartesi 11:00 – 19:00 saatleri arasında