AŞK HASAR KUSUR: ZAMANIN KOPUŞU LOVE DAMAGE FAULT: THE TEARING AWAY OF TIME

Sanatçı Artist: Özge Enginöz

Küratör Curator: Borga Kantürk

18 Nisan April / 01 Haziran June 2019

Daire Sanat, 18 Nisan – 1 Haziran 2019 tarihleri arasında Özge Enginöz’ün Aşk, Hasar, Kusur: Zamanın Kopuşu başlıklı sergisine ev sahipliği yapıyor. Sergi aynı zamanda; Enginöz’ün sanatçı kitabının lansmanı niteliğinde. Kitap tasarımını Onagöre’den Ali Taptık, sergi kurgusu ve tasarımını da Borga Kantürk üstleniyor.

“Aşk, Hasar, Kusur” adını taşıyan kitap çalışması; fotoğraflar, metinler, kolajlar eşliğinde Enginöz’ün üç sergidir süre gelen deney ve araştırmalarının final odağını teşkil ediyor. Bu bağlamda sergi kurgusu kitabı merkezine alarak, o sonuca ulaşana dair yapılan deneylerin, üretimlerin, takip edilen çeşitli izlerin masaya yatırıldığı bir kurguda tasarlandı. Bu haliyle sergi mekânını izleyici/okur ile kitap arasındaki geçiş noktası bir durak yeri (geçit/portal) olarak görebiliriz.

Birkaç yıldır “hasar” kavramına odaklanan Enginöz bu olgunun hem duygusal hem de bilişsel “izler”i üzerinden bir dizi çalışma üretmekteydi. Son dönem çalışmalarında yüzeyler ve yüzlere, objeler ve materyaller üzerinden de (kav mantarı ve kibrit) fiziki hasarlara yaralara, kalıcı izlere yanma, yok olma, bozulma, kül olma gibi süreçlerin sonuçlarına odaklanmaktaydı.

Bu sergi başlığında vurgulanan “zamanın kopuşu” ise Hasar ve Zaman ilişkisini “deneyim” kavramı eşliğinde okumamızı hatırlatmak amacıyla kullanılmıştır. Aynı zamanda sergi “hakikat, deneyim ve zaman ufku” adını taşıyan alt bölümlerden oluşmakta.

Sanatçının üretim sürecini, hayat akışını birbiri ardına eklenen olayları/süreçleri kapsayan bir tümleşik “deneyim” olarak ele almalıyız. “Aşk, hasar, kusur” burada deneyimlenen tarihsel zamanda kopuşa işaret eder. Yaşanmış ve izleri kalmıştır. Ama tarihsel zamandaki bu kayıp, döngüsel zamanda hep bir şeylere dönüşür. İzler, yeni yorumlara, yeni farkındalıklara ve başı sonu net olmayan bir (hayat) “deneyim” sürekliliğine dairdir. Sanatçı burada bir “deneyim öznesi” haline gelir.  Deneyimin ikameti olan yer ise “sergi”, nesnesi ise diğer bir mekân kapısını aralayan “kitap”dır.

Aşk Hasar Kusur: Zamanın Kopuşu,18 Nisan –1 Haziran 2019 tarihleri arasında Salı – Cumartesi 11:00 – 18:30 saatleri arasında Daire Sanat’ta görülebilir.

Daha fazla bilgi almak ve röportaj talepleriniz için info@dairesanat.com mail adresinden iletişime geçebilirsiniz.