Acayip-Tuhaf-Yamuk-Bozuk-Yabancı

 

 “İktidarın beden üzerinden yeniden üretimi bedenin maddeleşmesine yol açar. Söylemlerin içselleşmesi aracılığıyla disipline eder, normalleştirir ya da normu maddeleştirir. Kültürel olarak kurulmuş bu bedenlerin arasında buradaki güncel sanatçılar tekil bedenler olarak tuhaf, acayip, yabancı, aykırı dururlar. Böyle işler üretmekte ısrar ettikleri için, onları yan yana, üst üste, getiren bir sergi düzenledim”

İsmet Doğan

Sanatçılar:
Deniz Üster, Berke Soyuer, Ali Ekber Kumtepe, İbrahim Tokaslan, İsmet Doğan
ve Korsan Performans: Ses Alan, Halil İldeniz
Küratör: İsmet Doğan
………………………
“Reproduction of power through body, induces body to materialize. Disciplines, normalizes or reifies the norm through the instrumentality of internalizing expressions. Among these culturally constructed bodies, here artists stand bizarre, freak, strange, anomalous as singular bodies. I curated a superposed and juxtaposed exhibition because they still produce these kind of ‘piece’s.”
İsmet Doğan
Artists:
Deniz Üster, Berke Soyuer, Ali Ekber Kumtepe, İbrahim Tokaslan, İsmet Doğan
ve Korsan Performans: Ses Alan, Halil İldeniz
Curator: İsmet Doğan