DAİRE SANAT HAKKINDA

2008 yılında Selin Söl tarafından Cihangir’de, kâr amacı gütmeyen bir sergi mekânı olarak kurulmuştur. Kurulduğu ilk iki yıl küratör ve sanatçı-küratörler’in düzenlediği tematik grup sergilerine ve genç sanatçıların görünürlüğüne odaklanmıştır. Genç sanatçılara olan desteğini arttırmak ve onların “ilk kişisel sergi”lerini sunarak sanat kariyerlerine katkıda bulunmak amacıyla 2010 yılı itibari ile ticari bir galeri formatına geçiş yapmıştır. 2010 yılında Tophane Boğazkesen Caddesi’ne taşınarak sanatçı temsiliyeti beraberinde sergilerini sürdürmüştür.

2008 yılından bu yana küratöryel ya da kişisel sergileri ile Daire Sanat’ta yer alan sanatçılar arasında Gül Ilgaz, Genco Gülan, İsmet Doğan, Mehmet Ali Uysal, Volkan Aslan, Sena Başöz, Ardan Özmenoğlu, Elçin Ekinci, Anna Heidenhain, Anita Bacic, Fırat Neziroğlu, İrem Tok, Mustafa Pancar, Evrim Kavcar, Hera Büyüktaşçıyan, Balca Ergener, Didem Özbek, İz Öztat, İbrahim Koç, Turan Aksoy, Hayal İncedoğan,  Peter Tzanev, Evren Erol, Volkan Kızıltunç, Orhan Cem Çetin, Cemre Yeşil, Özge Enginöz, Osman Bozkurt, Perform İstanbul, ve CANAN bulunmaktadır.

2017 yılı itibariyle Cihangir’deki yeni mekânında ticari bir galeri formatından uzaklaşarak kuruluş misyonuna yakın dinamik bir yapı geliştirmeyi hedeflemiştir. Daire Sanat, küratöryal ve sanatçıların sergileme pratiklerine olan yaklaşımlarını sunan sergiler, bağımsız projeler ve iş birlikleri, sanat ve sosyokültürel konuları ele alan konuşma ve etkinlikler geliştirerek programına devam etmiştir.

Daire Sanat, 2019 Kasım ayı itibari ile Cihangir’de bulunan sergi mekânında Açık Atölye Sanatçı Programı‘nı yürütmeye başladı. Programa katılan sanatçı, çalışmalarını, projesini geliştirmek ve olgunlaştırmak için üç aylık bir süre zarfında, kendi atölye ortamına dönüştürdüğü galeri mekânında sürdürür. Galerinin on iki yıldır sürdürdüğü sergi programı dinamiğini korumak adına atölye, haftanın iki günü sanatçının belirlediği günlerde ziyarete ve katılıma açıktır. Atölyenin ziyarete açık olduğu günlerde sanatseverler hem sanatçıyı tanıma imkânına hem de proje sürecine tanıklık etme fırsatını yakalamış olurlar.  Konuk sanatçı proje süresi sonunda mekânda düzenlenecek bir etkinlik daveti ile programı tamamlar.

ABOUT DAIRE SANAT

It was founded by Selin Söl in 2008 as a non-profit art platform in Cihangir. In the first two years of its establishment, it focused on the thematic group exhibitions organized by curators and artist-curators and the visibility of young artists. As of 2010, Daire Sanat assumed a commercial gallery format in order to increase its support to young artists and to contribute to their art careers by presenting their “first solo exhibitions”. In 2010, it moved to Tophane Boğazkesen Street and continued with the representation of up and coming artists.

Among the artists who took part in Daire Sanat events with their curatorial works or solo exhibitions starting from 2008 are Gül Ilgaz, Genco Gülan, İsmet Doğan, Mehmet Ali Uysal, Volkan Aslan, Sena Başöz, Ardan Özmenoğlu, Elçin Ekinci, Anna Heidenhain, Anita Bacic, Fırat Neziroğlu, İrem Tok, Mustafa Pancar, Evrim Kavcar, Hera Büyüktaşçıyan, Balca Ergener, Didem Özbek, İz Öztat, İbrahim Koç, Turan Aksoy, Hayal İncedoğan, Peter Tzanev, Evren Erol, Volkan Kızıltunç, Orhan Cem Çetin, Cemre Yeşil, Özge Enginöz, Osman Bozkurt, Perform Istanbul, and CANAN.

As of 2017, Daire has aimed to develop a dynamic structure similar to its founding mission by moving away from a commercial gallery format in its new location in Cihangir. Daire Sanat continued its program by developing exhibitions which present the approaches of curators and artists to exhibition practices, independent projects and collaborations, speeches and activities on art and sociocultural issues.

As of November 2019, Daire Sanat transformed the exhibition venue in Cihangir into Open Studio Artist Programme. The artists participating in the program are able to continue his/her works in the venue, which she/he has transformed into her own studio environment, for a period of three months required to complete their projects. The studios are open to visiting and the artists are present two days a week in order to preserve the dynamics of the exhibition program that the gallery has continued for twelve years. On the days when the studio is open to visitors, they will have the opportunity both to get to know the artists and to witness the project process.  The participant artists will complete the programme with an event to be held in the venue at the end of the project. The Programme started in November 2019, and an Open Call for application was announced in January 2020.