Elçin Ekinci

Elçin Ekinci

DÜZENİN DOĞASI / THE NATURE OF ORDER

18 Aralık Dec 2013 / 08 Şubat Feb 2014

Daire Galeri, 18 Aralık – 08 Şubat tarihleri arasında Elçin Ekinci’nin Düzenin Doğası / The Nature of Order başlıklı İstanbul’daki ilk kapsamlı kişisel sergisine ev sahipliği yapıyor.

Sergi; doğa ile kültür –varolan ile tasarlanmış– arasında gidip gelen, dengelenmeye çabalayan bir ruh hali üzerine kurulu.

Ekinci, düzenin; hesaplanabilir, bölünebilir, rasyonelize edilebilir, denetlenebilir bir anlayışla örgütleme meselesinden yola çıkarak kendine ve doğal olana dair bilgisini yeniden inşa etmeye çabalıyor. Bireyin doğa ve kendi ile kurduğu ilişki üzerinden henüz hiçbir şeyin “tasarlanmadığı” ilksel belleği ve “öz”ü düşünmeye davet ediyor. İnsan etkinliğinin önemli bir kısmı olarak “enformasyonun” kodlanması ve bu kodların okunmasından hareket ediyor. Geometrik biçimlendirme, mimari unsurlar, ölçme, sınıflandırma, doğal olanın kalıba sokulması, şablonlarla tanımlaması, tasnif edilmesini mesele ediniyor ve bu niyetlerin görünmez sonucu olan iktidar biçimlerine eğiliyor.

Ekinci; video, fotoğraf, heykel ve gündelik objeler gibi farklı mecra ve materyallerle ürettiği işleriyle mekanı yeniden kurguluyor. Sergide, organik ve inorganik formlar ve materyaller, geometri temsili üzerinden birbiriyle bağlantılanabilecek çalışmalar yer alıyor.

Vitrinde bizi karşılayan hazır-nesne pergeller hazırlayıcı bir unsur olurken iç mekanda özellikle temsili işlev gören sembolik kullanımdaki geometri, “Bayrak” işinde karşımıza çıkıyor. Zamanın ölçülendirilmesi, ritim, düzene yol açan ölçü ve birim meselesi “Skala” (kinetik heykel), “Düzenin Ölçüsü” (hazır-nesne, kinetik heykel), “Bilincin Daire ve Kareleri” (video) isimli birden fazla yapıtta ortaya çıkıyor. Temsili yapıları bozmak-yeniden inşaa etme üzerinden temel geometrik formların kullanıldığı,”İnşa” isimli bir dizi fotoğraf ve video yerleştirmesi sergide yer alan çalışmalardan bazıları.

Bioktidar, iktidar temsilleri, bilinç, bellek gibi kavram ve nosyonlar üzerine çeşitli işlerinde çoğunlukla gerçekliğe kurmaca müdahalelerde bulunan sanatçının bu sergisi son dönem çalışmalarından oluşuyor.

“Düzenin Doğası”, 18 Aralık – 08 Şubat tarihlerinde, Salı-Cumartesi günleri 11.00-19.00 saatleri arasında Daire Galeri’de görülebilir.